Swedish Passport

London 2015 | Tillbakablick

Följ med mig tillbaka på en resa till London 2015. Jag utforskade staden som en sann turist – med lite Harry Potter-magi på sidan om.