Swedish Passport

Hållbart resande

Det är oerhört viktigt att resa på ett sätt som bevarar och skyddar vår planet. Hållbart resande handlar om att vara medveten om hur våra val påverkar miljön, kulturen och samhällena vi besöker, och att ta ansvar för att minska den negativa effekten. Jag har därför samlat mina bästa tips för att förhoppningsvis kunna inspirera och hjälpa dig till att resa på ett mer hållbart sätt. Resor är en fantastisk möjlighet att utforska och uppleva världen, och genom att resa hållbart kan vi göra det på ett sätt som är positivt och gynnsamt för både oss själva och planeten.