Swedish Passport

USA

USA, även kallat Förenta Staterna, är en mångkulturell nation som sträcker sig över Nordamerika och är världens tredje största land till både yta och befolkning.