Swedish Passport

Sommarsemester i Skåne | Resedagbok

Smygehuk - Sveriges sydligaste udde​

Årets sommarsemester på Gotland med familjen gick till…Skåne? Inte för att det på något sätt såhär i efterhand var en nedgradering.