Swedish Passport

Alvablot på Birka | Resedagbok

Magi och mystiska väsen på Birka

Världsarvet Birka hade temahelgen: Alvablot på Birka – “Vikingarnas Halloween”. En temahelg med stort fokus på magi och mystiska väsen.