Swedish Passport

Sveriges nationalparker

Sverige har totalt 30 stycken nationalparker som sträcker sig över ungefär 7000 km². Varje nationalpark har sina egna, unika karaktärsdrag.