Swedish Passport

Paris 2005 | Tillbakablick

Disneyland Paris

År 2005 slog alla barns dröm in för mig – Jag fick resa till Disneyland. Följ med i min throwback till Disneyland Paris, det var fantastiskt!